Fogalma: A matematikai készségek károsodása, mely nem magyarázható szellemi fogyatékossággal vagy nem megfelelő oktatással.
Pedagógiai meghatározás: A matematikai fogalmak, műveletek, technikák elsajátításában és alkalmazásában kifejezésre jutó tanulási akadályozottság. (Bödör Jenő)

Diszkalkulia csak általános iskolában diagnosztizálható, előtte csupán veszélyeztetettségről beszélhetünk. Ép mentális képességek mellett jelenik meg, és kizárólag a matematikai agyi területeket érinti. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a diszkalkuliás gyermeknél csupán matematika területén tapasztalhatók súlyos lemaradások, más területeken jól teljesít. Így történhetett meg, hogy például a diszkalkuliás gyermekből menő, elismert ügyvéd lett.

A diszkalkulia, ill. diszkalkulia veszélyeztetettség mielőbbi diagnosztizálása és terápiája rendkívül fontos! Ez több szakember és a szülő team munkája nyomán valósulhat meg hatékonyan. A diszkalkuliát vagy annak veszélyeztetettségét a szakértői bizottság állapíthatja meg.

Tünetei között szerepelhet:

 • saját testen, térben síkban, időben való tájékozódás nehézségei
 • soralkotás, szerialitás zavarai
 • számlálás nehézségei (növekvő, ill. csökkenő sorrendben)
 • a globális mennyiség felismerés gyengesége (saját testen, ill. tárgyakon )
 • gyenge számemlékezet (2-3-4 tagú számsor visszamondása)
 • nehézségek a mennyiség és számnév egyeztetésében
 • a mennyiségi relációk (sok, kevés, több-kevesebb-ugyanannyi) alkalmazása nehézkes, hibás
 • mennyiségi állandósága kialakulatlan (pl. a 4 halacska a papír tóban annak átrendezése után is 4 marad)
 • összeadást vagy kivonást tartalmazó, egyszerű szöveges feladatok végzése problémás
 • a cselekvés útján történő műveletvégzés nehézkes (pl. gyöngyfűzés instrukciók alapján)
 • a gondolkodási műveletek nehezítettsége