Fogalma: Viszonyfogalom. Diszharmónia a gyerekekkel szembeni jogos elvárások (adottságai alapján), az írás-olvasás tanítására szánt idő és gyakorlás mennyisége, valamint az eredmény között. (Meixner 1992)
A diszlexia csak 2. osztályos kortól diagnosztizálható, ennél korábban nem mondható ki, hogy diszlexiás a gyerek. Utóbbi esetben csupán veszélyeztetettségről beszélhetünk! A diszlexia nem kinőhető, a gyerekek 5-7%-ánál fordul elő ez a probléma.
Oka lehet örökletes (ez a leggyakoribb, az esetek kb. 60%-ában ez áll a háttérben), de akár idegrendszeri sérülés vagy nem megfelelő környezeti hatások is okozhatják a problémát.

Tünetei között szerepelhet:

Iskolás korban, olvasás-írás terén:

 • Betűtévesztések
 • Betűkihagyások, betoldások
 • szótagkihagyások, betoldások
 • reverziók (pl. ól-ló)
 • elővételezés (pl. csőre-csere)
 • szóroncs ( a szó több, mint 50%-a hibás)
 • ismétlések
 • betűk összeolvasásának nehézségei (pl. 2. osztályban még betűz)
 • szótagolás elhúzódása
 • túlságosan lassú olvasás
 • olvas, de nem érti
 • nehezen, hibásan olvas, de érti

Diktálásnál:

 • szavak, mondatok tagolása hibás
 • szóroncs gyakorisága

Beszéd terén:

 • megkésett beszédfejlődés (fiúknál a beszédfejlődés általában később indul be, ez kb. fél évnyi differenciát jelent a lányokhoz képest)
 • makacs, alaki beszédhibák, gyenge beszédhallás
 • ügyetlen beszédmotorika
 • rossz orálpraxia (száj-térérzékelés)
 • szűk szókincs
 • szegényes mondatalkotás
 • rossz nyelvi elemző képesség (pl. egy szót betűzött formában már nem ért meg)
 • gyenge verbális emlékezet
 • rossz kifejezőkészség

Magatartás terén

 • védekező, agresszív vagy éppenséggel szorongó, visszahúzódó magatartást produkálhat a gyermek

Egyéb tünetek

 • gyenge ritmusérzék
 • dominancia zavar
 • rossz tájékozódás térben, síkban, időben
 • testséma hiányosságai
 • finommotorikája fejletlen
 • gyenge emlékezet
 • szerialitás (soralkotás) nehézségei

A fenti tünetek egyes elemei még nem biztos, hogy a diszlexiát vagy veszélyeztetettséget jeleznek, ennek eldöntése és célirányos kezelése szakember feladata.

A diszlexia veszélyeztetettség vizsgálata óvodáskorban:
A fejlesztőpedagógus által végzett tesztek segítségével a veszélyeztetettség körvonalazható és logopédusi, valamint fejlesztőpedagógusi segítséggel elkezdhető a korai fejlesztés.